Tư tưởng thần đạo và xã hội Nhật Bản cận - hiện đại
Tư tưởng thần đạo và xã hội Nhật Bản cận - hiện đại

Tác giả : Phạm, Hồng Thái

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Nho Giáo
Nho Giáo

Tác giả : Trần, Trọng Kim

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Góp phần tìm hiểu Nho giáo - Nho sĩ - Trí thức Việt Nam trước 1945
Góp phần tìm hiểu Nho giáo - Nho sĩ - Trí thức Việt Nam trước 1945

Tác giả : Chương Thâu

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay
Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay

Tác giả : Nguyễn, Hồng Dương

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Đạo Thánh ở Việt Nam
Đạo Thánh ở Việt Nam

Tác giả : Vũ, Ngọc Khánh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Nho giáo - đạo học trên đất kinh kỳ
Nho giáo - đạo học trên đất kinh kỳ

Tác giả : Nguyễn, Mạnh Cường,Nguyễn, Thị Hồng Hà

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Thần, người và đất Việt
Thần, người và đất Việt

Tác giả : Tạ, Chí Đại Trường

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Đạo Khổng trong văn Bác Hồ
Đạo Khổng trong văn Bác Hồ

Tác giả : Đào, Phan

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Nho Giáo
Nho Giáo

Tác giả : Trần, Trọng Kim

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Không gian kinh dịch với dự báo qua bát tự hà lạc
Không gian kinh dịch với dự báo qua bát tự hà lạc

Tác giả : Bùi Biên Hòa

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết